.
فن سانتریفیوژ تک مکشه مستقیم بکوارد
فن سانتریفیوژ اتصال مستقیم بکوارد ظرفیت تا 60000CFM متریال بدنه بصورت فولادگالوانیزه ، استنلس استیل و PVC قابل سفارش میباشد.
مدلتوان الکتروموتور(KW)سرعت موتور (RPM)متریال بدنهنوع پروانهحداکثر ظرفیت (CFM)حداکثر فشار استاتیک (Pa)قیمت (تومان)نمایش جزئیات
RSH11-2040.752850فولاد ST37 backward curved17001000استعلامیکاتالوگ
RSH11-4040.371450فولاد ST37backward curved800250استعلامیکاتالوگ
RSH12-2041.52850فولاد ST37backward curved18501100استعلامیکاتالوگ
RSH12-4040.551450فولاد ST37backward curved1100350استعلامیکاتالوگ
RSH14-2052.22850فولاد ST37backward curved32001600استعلامیکاتالوگ
RSH14-4050.751450فولاد ST37backward curved1800500استعلامی___
RSH16-2064.02850فولاد ST37backward curved95002200استعلامیکاتالوگ
RSH16-4061.11450فولاد ST37backward curved3700950استعلامیکاتالوگ
RSH18-6090.55900فولاد ST37backward curved2300350استعلامیکاتالوگ
RSH18-4081.51450فولاد ST37backward curved3850750استعلامی___
RSH18-2087.52850فولاد ST37backward curved84003200استعلامی___
RSH20-8080.75700فولاد ST37backward curved2200250استعلامیکاتالوگ
RSH20-6080.75900فولاد ST37backward curved3600450استعلامیکاتالوگ
RSH20-4072.21450فولاد ST37backward curved6000850استعلامیکاتالوگ
RSH20-20711.02850فولاد ST37backward curved120003400استعلامی___
RSH-228101.1700فولاد ST37backward curved4000400استعلامی___
RSH22-6101.5900فولاد ST37backward curved5600650استعلامی___
RSH22-40831400فولاد ST37backward curved85001000استعلامی___
RSH22-20818.52850فولاد ST37backward curved160004300استعلامی___
RSH24-8121.5700فولاد ST37backward curved5000450استعلامی___
RSH24-6122.2900فولاد ST37backward curved6500550استعلامی___
RSH24-4105.51450فولاد ST37backward curved127001400استعلامی___
RSH24-208372850فولاد ST37backward curved220006500استعلامی___
RSH28-8121.5700فولاد ST37backward curved9000650استعلامی___
RSH28-6103.0900فولاد ST37backward curved10100780استعلامی___
RSH28-4107.51450فولاد ST37backward curved185002200استعلامی___
RSH32-8122.2700فولاد ST37backward curved11500650استعلامی___
RSH32-6124.0900فولاد ST37backward curved13000750استعلامی___
RSH32-410151450فولاد ST37backward curved240002200استعلامی___
RSH36-8165.5700فولاد ST37backward curved16000650استعلامی___
RSH36-61411.0900فولاد ST37backward curved225001300استعلامی___
RSH36-41230.01450فولاد ST37backward curved350003400استعلامی___
RSH40-8187.5700فولاد ST37backward curved24300950استعلامی___
RSH40-61615.0900فولاد ST37backward curved330001850استعلامی___
RSH40-41437.01450فولاد ST37backward curved510003800استعلامی___