.
درایو اینورتر LS
مدلولتاژ ورودی(VAC)توان خروجی (KW)توضیحاتقیمت(تومان)نمایش جزئیات
IC5A2200.37ورودی تکفاز خروجی سه فازاستعلامی___
IC5A 0.75220 0.75ورودی تکفاز خروجی سه فازاستعلامی___