.
الکتروپمپ پنتاکس سری PM
مدلتوان موتورحداکثر آبدهی (Lit/min)حداکثر ارتفاع (M)قیمت(تومان)نمایش جزئیات
pentax PM450.374040استعلامی___
pentax PM800.755065استعلامی___