.
الکترو پمپ پنتاکس سری CB
مدلنوع الکتروپمپتوان الکتروموتور (KW)حداکثر آبدهی (Lit/min)حداکثر ارتفاع (M)کشور سازندهقیمت (تومان)نمایش جزئیات
pentax CB160 دو پروانه1.112053ایتالیااستعلامی___
pentax CB210دو پروانه1.514058ایتالیااستعلامی___
pentax CB310دو پروانه2.215064ایتالیااستعلامی___
pentax CB400دو پروانه320067ایتالیااستعلامی___
pentax CB600دو پروانه422580ایتالیااستعلامی___
pentax CB751دو پروانه5.525090ایتالیااستعلامی___
pentax CB900دو پروانه6.627595ایتالیااستعلامی___