فن سانتریفیوژ تک مکشه مستقیم بکوارد
فن سانتریفیوژ اتصال مستقیم بکوارد ظرفیت تا 60000CFM متریال بدنه بصورت فولادگالوانیزه ، استنلس استیل و PVC قابل سفارش میباشد.
مدلتوان الکتروموتور(KW)سرعت موتور (RPM)متریال بدنهنوع پروانهحداکثر ظرفیت (CFM)حداکثر فشار استاتیک (Pa)قیمت (تومان)نمایش جزئیات
RSH11-2040.752850فولاد ST37 backward curved170010002,200,000کاتالوگ
RSH11-4040.371450فولاد ST37backward curved8002501,850,000کاتالوگ
RSH12-2041.52850فولاد ST37backward curved185011002,450,000کاتالوگ
RSH12-4040.551450فولاد ST37backward curved11003501,950,000کاتالوگ
RSH14-2052.22850فولاد ST37backward curved320016003,750,000کاتالوگ
RSH14-4050.751450فولاد ST37backward curved18005002,780,000___
RSH16-2064.02850فولاد ST37backward curved950022005,750,000کاتالوگ
RSH16-4061.11450فولاد ST37backward curved37009503,500,000کاتالوگ
RSH18-6090.55900فولاد ST37backward curved23003502,670,000کاتالوگ
RSH18-4081.51450فولاد ST37backward curved38507502,940,000___
RSH18-2087.52850فولاد ST37backward curved84003200استعلامی___
RSH20-8080.75700فولاد ST37backward curved22002503,390,000کاتالوگ
RSH20-6080.75900فولاد ST37backward curved36004503,480,000کاتالوگ
RSH20-4072.21450فولاد ST37backward curved60008503,690,000کاتالوگ
RSH20-20711.02850فولاد ST37backward curved120003400استعلامی___
RSH-228101.1700فولاد ST37backward curved40004003,760,000___
RSH22-6101.5900فولاد ST37backward curved56006503,880,000___
RSH22-40831400فولاد ST37backward curved850010003،930،000___
RSH22-20818.52850فولاد ST37backward curved160004300استعلامی___
RSH24-8121.5700فولاد ST37backward curved50004504،630،000___
RSH24-6122.2900فولاد ST37backward curved65005504،750،000___
RSH24-4105.51450فولاد ST37backward curved1270014005،960،000___
RSH24-208372850فولاد ST37backward curved220006500استعلامی___
RSH28-8121.5700فولاد ST37backward curved90006505،450،000___
RSH28-6103.0900فولاد ST37backward curved101007806،440،000___
RSH28-4107.51450فولاد ST37backward curved1850022006،970،000___
RSH32-8122.2700فولاد ST37backward curved11500650استعلامی___
RSH32-6124.0900فولاد ST37backward curved13000750استعلامی___
RSH32-410151450فولاد ST37backward curved240002200استعلامی___
RSH36-8165.5700فولاد ST37backward curved16000650استعلامی___
RSH36-61411.0900فولاد ST37backward curved225001300استعلامی___
RSH36-41230.01450فولاد ST37backward curved350003400استعلامی___
RSH40-8187.5700فولاد ST37backward curved24300950استعلامی___
RSH40-61615.0900فولاد ST37backward curved330001850استعلامی___
RSH40-41437.01450فولاد ST37backward curved510003800استعلامی___