.


مجموعه استخر و سالن ورزش برجهای پرشین جزیره کیش


نام کارفرما : شرکت توسعه مسکن و صنایع کیش


محل پروژه : جزیره کیش


تاریخ اجرای پروژه : 1397


توضیحات : شامل دو مجموعه استخر و سالن ورزش بصورت مجزا ، هرکدام با مساحت تقریبی 750 مترمربع واقع در جزیره کیش میباشد. جهت تامین هوای تازه و کنترل رطوبت استخرها دو واحد هواساز هر کدام با ظرفیت 18000CFM و دو واحد اگزاست فن هر کدام با ظرفیت 22000CFM در مجموعه نصب شده است. با توجه به رطوبت بالای جزیره کیش رطوبت زدایی از هوای ورودی به استخر از اهمیت بالایی برخوردار میباشد، بهمین منظور یک واحد چیلر کندانسور هوایی با ظرفیت 163 تن جهت تامین آبسرد مورد نیاز کویلهای رطوبتگیر هواسازها در پروژه تعبیه گردیده است.