شما از یک مرورگر قدیمی استفاده میکنید. برای تجریه بهتر در امنیت و سرعت پیشنهاد میکنیم مرورگر خود را به روز کنید.
سیستم های تهویه کارنو
تعداد واحد

حداکثر ارتفاع (متر)

حداکثر طول افقی لوله کشی