.

کنترل رطوبت استخر و اهمیت آن

مقاله
0
توسطمهندس داوود ایلخانی

کنترل رطوبت استخر و مقدار آب تبخیری از یک استخر شنا موضوع مورد بحث در سال های اخیر بوده است، چون تبخير اندازه گیری شده از بسیاری از استخرها به ندرت با مقادیر محاسبه شده همخوانی داشته است. برای دستیابی به همخوانی بهتر بین محاسبات و مقادیر اندازه گیری شده، سازندگان رطوبت گیر استخرهای شنا ضرایب فعالیت را با توجه به نوع استخرها ساختند.

بررسی کامل تهویه مطبوع استخرهاي سرپوشیده

مقاله
1
توسطمهندس داوود ایلخانی

یکی از معضلات و مشکلات مهم در تهویه مطبوع استخرهاي سرپوشیده رطوبت حاصل از تبخیر آب حوضچه، جکوزي و سوناي بخار میباشد،به گونه ای که رطوبت استخر باعث فرسایش سریع در سازه و ادوات و تجهیزات استخر میگردد و معمولا مالکان استخر سالانه مبالغ زیادي صرف تعمیر،نوسازي و تعویض این ادوات می کنند و گاهی نیز پس از چند بار صرف هزینه از استفاده از استخر صرف نظر مینمایند.

فن سانتریفیوژ چیست؟ کاربرد و انواع فن سانتریفیوژ

مقاله
2
توسطمهندس داوود ایلخانی

فن های سانتریفیوژ که به آن هواکش گریز از مرکز نیز میگویند نوعی سییستم تهویه مطبوع هوا است. به طور کلی میتوان گفت فن های گریز از مرکز یکی از پر کاربرد ترین فن ها در صنایع هستند.این مدل فن ها در شکل و انداره مختلف تولید میشود که هر کدام کاربرد خاصی دارند.

تهویه مطبوع استخر ها

مقاله
5
توسطمهندس داوود ایلخانی

یكی از مسایل مهمی كه در مراحل اولیه استخرها مورد توجه قرار می گیرد،سرپوشیده و یا سر باز بودن استخر است.به عنوان یك قاعده كلی ،چه در استخرهای سرباز و چه در استخرهای سرپوشیده هدف نهایی كارفرما آن است كه مجموعه در اكثر اوقات سال قابل استفاده باشد. در مناطق گرمسیر ،استخرها و پارك های آبی معمولا به صورت سرباز ساخته می شوند و شرایط مطلوب محیط آنها بر مبنای شرایط آب و هوایی منطقه تامین میشود.

از0 تا100 فن های اکسیال | فن اکسیال چیست؟

آموزشی
3
توسطمهندس داوود ایلخانی

فن های آکسیال (آکسیال axial در زبان لاتین به معنای محوری است) آن دسته از توربو ماشینها هستند که از طریق انتقال انرژی جنبشی حاصل از دوران تیغه های یک پروانه با یک سیال(هوا) جریان پیوسته و یکنواختی از سیال را ایجاد میکنند.