.

انواع سیستم تهویه صنعتی و کاربرد آن

مقاله
0
توسط:مهندس داوود ایلخانی

انواع سیستم تهویه صنعتی و کاربرد آن

انواع سیستم های تهویه


انواع سیستم های تهویه را میتوان به سه دسته مکشی یا استخراجی ،تهویه دمشی یا فشاری و حالت سوم تهویه دمشی -مکشی که تلفیقی از دو سیستم قبل است تقسیم کرد. در این مقاله از کارنو فن به بررسی هر سه مورد خواهیم پرداخت.

سیستم تهویه صنعتی به معنای تأمین هوا با کیفیت مطلوب و بعضا شامل بارهای حرارتی و برودتی مورد نیاز یک فضای مشخص است که تأثیر مستقیم بر شرایط آسایش و بهداشت انسان دارد.

این مهم ممکن است به صورت تخلیه هوای آلوده به گرد و غبار و گازها و بخارات آلاینده در اماکنی مانند کارخانجات، پارکینگ ها، آشپزخانه ها و نظایر آنها یا ارسال هوای تازه توسط واحد هواساز به محیط صورت گیرد .

سیستم تهویه -کارنو فن


سیستم تهویه استخراجی:

یکی از انواع سیستم های تهویه که رایج ترین ان نیز هست سیستم تهویه استخراجی است .این سیستم که ساده ترین نوع سیستم تهویه است معمولا شامل واحد اگزوزفن و کانال های انتقال هوا ، فن اکسیال یا فن سانتریفیوژ است.

کاربرد اساسی این سیستم در اماکنی است که تنها تخلیه هوای موجود به علت وجود غبار، گازهای آلاینده، بوهای نامطبوع، حرارتی بیش از حد و... اهمیت داشته و کیفیت هوای ورودی به سیستم از اهمیت زیادی برخوردار نیست.


سیستم تهویه استخراجی چگونه کار میکند؟

در این سیستم اگزوزفن هوای آلوده را تخلیه نموده و بر اثر اختلاف فشار ایجاد شده هوای تازه به صورت طبیعی به فضا وارد می شود.

در این سیستم کیفیت هوای ورودی قابل کنترل نبوده و بازدهی سیستم مستقیما به موقعیت محل های ورود و خروج هوا دارد و چنانچه این دو در فاصله و موقعیت مناسبی نسبت به یکدیگر قرارنگرفته باشند سیستم از بازدهی مطلوبی برخوردار نخواهد بود؛ لذا در زمان تعبیه هواکش یا کانال کشی بایستی توجه خاص به این موضوع مبذول گردد.

سیستم تهویه استخراجی -کارنو فن


سیستم تهویه فشاری:

یکی دیگر از انواع سیستم های تهویه سیستم تهویه فشاری است که عموما در سیستم های تهویه مطبوع، هوارسانی به فضاهای پرفشار مانند تونل ها، معادن، ایستگاه های مترو و... یا اماکنی که کیفیت هوای داخل از اهمیت زیادی برخوردار است مانند بیمارستان ها، داروسازی ها و نظایر آنها به کار گرفته می شود.

در این سیستم کیفیت هوای ورودی کاملا قابل کنترل بوده و به دلیل بالاتر بودن فشار محیط نسبت به فضای خارج ، هوای کنترل نشده به سیستم نفوذ نخواهد کرد و سیستم تقریبا ایزوله خواهد بود.


سیستم تهویه فشاری چگونه کار میکند؟

در این سیستم واحد هوارسان هوای تازه را دریافت کرده و پس از پالایش آن توسط فیلتر (در صورت نیاز) و تأمین بارهای حرارتی و برودتی و کنترل رطوبت (درصورت نیاز) آن را توسط کانال های هوا به فضای مربوطه انتقال می دهد.

چنانچه در محیط منبع آلاینده هوا وجود داشته باشد به گونه ای که تخلیه کنترل شده هوا نیز مورد نیاز باشد این سیستم از کارآیی مطلوب برخوردار نخواهد بود و بایستی از حالت سوم یعنی سیستم تهویه دمشی ـ مکشی استفاده شود.

فن فشار مثبت اتش نشانيحتما بخوانید: فن فشار مثبت آتش نشانی

سیستم تهویه دمشی ـ مکشی:

این نوع از سیستم تهویه که کامل ترین سیستم تهویه نیز است، تلفیقی از دو سیستم استخراجی و فشاری است.

کاربرد اصلی این سیستم برای اماکنی است که هم کیفیت هوای ورودی و هم تخلیه هوای داخل اهمیت دارد (مانند استخرها و اماکن ورزشی، بیمارستان ها، سیستم تهویه اشپزخانه صنعتی و...) یا فضاهایی که تخلیه هوا بسیار مهم بوده اما امکان تأمین هوای تازه به صورت طبیعی وجود ندارد (برای مثال میتوان به سیستم تهویه پارکینگ که در طبقات زیرین ساختمان واقع هستند اشاره کرد) .


سیستم تهویه دمشی- مکشی چگونه کار میکند؟

در این سیستم هوای تازه توسط واحد هوارسان به محیط ارسال شده و سپس هوا توسط واحد اگزوزفن از محیط خارج می گردد.

در این سیستم بایستی دریچه هوای تازه و اگزاست در موقعیتی نسبت به یکدیگر قرارگیرند که هوا پس از ورود حداکثر حجم فضای درحال تهویه را بپیماید سپس از آن خارج گردد تا حداکثر میزان بازدهی حاصل شود.

0  نظر
ثبت نظر